Quantec, diagnoza i terapia

QUANTEC – urządzenie wykonane na podstawie biokomunikacji, która została odkryta dla świata naukowego dzięki fizyce kwantowej, na świecie było to pierwsze tego typu urządzenie.

Zostalo w nim zastosowane zjawisko, które jest znane od dawna, a mówi o tym, że organizmy żywe posiadają możliwość komunikacji wzajemnej na poziomie pozazmysłowym.

Quantec, które zdobyło złoty medal za najlepszą innowacyjną technologię w dziedzinie instrumentalnej biokomunikacji, to urządzenie radioniczne, które skanuje i harmonizuje pole biologiczne ( morficzne ).

Jakie korzyści można uzyskać dzięki terapii urządzeniem Quantec?

  • organizm pozbywa się toksyn, metabolitów, metali ciężkich , pierwiastków promieniotwórczych i innych szkodliwych substancji,
  • ludzie zaczynają odczuwać wewnętrzny spokój,
  • ubywa nam blokad psychicznych,
  • powiększa się optymizm,
  • zmniejszają się objawy depresji,
  • daje się zauważyć śmielsze podejmowanie decyzji,
  • zmaganie się z wyzwaniami codziennego dnia staje się łatwiejsze,
  • życie wydaje się być szczęśliwsze i łatwiejsze.

Co jest wyjątkową cechą tego urządzenia?

Wyjątkową cechą aparatu QUANTEC jest możliwość zdalnej obsługi pacjenta. Wystarczy, że pacjent przesyła zdjęcie a my możemy odesłać oczekiwane przez niego informacje. Bez kontaktu osobistego! W ten sposób możemy nawet zdiagnozować zwierzęta i rośliny.

Radionika

Radionika przyjmuje, że człowiek posiada własne pole energetyczne, inaczej zwane biopolem, które jest ściśle związane z jego organizmem. Zaburzenia tego pola energetycznego sygnalizują wystąpienie różnych chorób. Przyjmuje się, że po usunięciu wspomnianych zakłóceń człowiek odzyskuje zdrowie psychiczne i fizyczne. Jest to technika umożliwiającą wysyłanie wzorców i drgań do tych pól.

Quantec jest w stanie sczytać te pola i umieszczać w nich nowe informacje, aby wytworzyć wokół ciała człowieka „zdrowe” pole, które uruchamia przepływ wcześniej zablokowanych bioprądów w organizmie. W ten sposób są „naprawiane” uszkodzone pola, co pobudza organizm do samouzdrowienia.

Wszystko w otaczającym nas świecie ma takie pole: ludzie, zwierzęta, rośliny. Zakłócenia we wspomnianych polach biologicznych wynikają z tego, że są one często narażone na oddziaływanie smogu elektromagnetycznego. Urządzenie Quantec odnajduje te zakłócenia biopola (pola morficznego), wpływ szkodliwego promieniowania i wiele innych. Następnie odnajdując kwanty energii, które znajdują się w fotografii przedstawia propozycje naprawy i wysyła adekwatne bioinformacje.

Quantec – diagnoza i terapia przyczynowa

Urządzenie Quantec z szeregu postępujących po sobie zakłóceń umożliwia odnalezienie tego początkowego zakłócenia, a następnie umożliwia wdrożenie terapii kazualnej (przyczynowej), w odróżnieniu do terapii skierowanej jedynie przeciwko objawom (symptomom).

Informacje, których potrzebuje uszkodzone biopole, aby znowu znaleźć się w stanie harmonii, są doprowadzane przez Quantec wielokrotnie i przez dłuższy czas. Dzięki temu dochodzi do aktywizacji sił samouzdrawiania organizmu, co jest podstawą stałej poprawy i prawdziwego uzdrowienia.

Biokomunikacja

Organizmy biologiczne składają się z komórek, a te działają na podstawie otrzymywanych poleceń. Częścią tego łańcucha poleceń na poziomie ciała fizycznego są impulsy nerwowe i hormony, natomiast na poziomie subtelnym nośnikami informacji jest świadomość i fotony.

Świadomość, będąca sygnałem kontrolnym dla procesów biologicznych, znana jest np. z NLP (programowania neurolingwistycznego), z uzdrawiania na odległość, zaklinania kurzajek lub z metody Simontona, gdzie wyobraża się własną krew jako oddziały zbrojne skierowane do zwalczania nowotworu.

Zjawisko biokomunikacji w większości odbywa się poza obszarem, który jest dostępny ludzkim pięciu zmysłom.Ostatnio w medycynie akademickiej daje się zauważyć zbliżenie do tego zagadnienia – chodzi tutaj o psychoneuroimmunologię. Zjawisko biokomunikacji polega na przekazywaniu informacji nie tylko na poziomie komórkowym lecz możliwe jest także dla całych organizmów (telepatia).

Czy urządzenie ma więcej możliwości?

QUANTEC neutralizuje również promieniowanie telefonów, fal radiowych i pól magnetycznych oraz neutralizuje szkodliwy wpływ elektrosmogu,

  • może wpływać na zmniejszenie zużycia benzyny w samochodzie,
  • może oczyszczać zbiorniki wodne, jak i uzdatniać wodę pitną.

Od paru lat analizy urządzeniem radionicznym QUANTEC prowadzi Wiesława Bakaj.

Kontakt: Centrum Terapii Naturalnych Delfin, tel. 510-446-196

Zapraszamy