Pieniądze nie są problemem, Twoje przekonania są! Zmieńmy to!

Data/Czas
5 września 2021
godz. 11:00 - 18:30

Miejsce - Delfin

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Pieniadze nie są problemem Twoje przekonania TAK!! Zmieńny to! access accesyou You DOROTA WYSOCKA Opole, 5.09 Dorota Doris W ysocka life, energy & body coach Certyfikowany Facylitator AC”

„Taka jest moja rzeczywistość finansowa…”
„Pieniędzy starcza mi na tyle…”
„Niestety mam tylko tyle…”
„Nie mogę sobie na to pozwolić…”
„Nawet o tym nie myślę, bo i tak mnie nie stać..!!!”
Jak wiele w tych wypowiedziach konkluzji i osądów, które „kupiliśmy” od innych osób (często tych najbliższych)?. Jak mało w tym przestrzeni i pytania, które może otworzyć zupełnie inne, nowe możliwości? Jak bardzo próbujemy budować swoją rzeczywistość finansową w oparciu o solidne „prawa tej rzeczywistości”, które w istocie są najczęściej punktami widzenia innych osób, które kupiliśmy jako jedyne, właściwe, obowiązujące, niepodważalne i zgodnie z nimi kreujemy NASZE ŻYCIE??!!
Czy kiedykolwiek zaprosiłeś pieniądze do swojego życia? Nie poprzez potrzebę, ale poprzez własny WYBÓR? Czy i jak jesteś obecny z energią pieniądza i ile masz tu kupionych konkluzji i punktów widzenia? Czy, na jakich warunkach, skąd i od kogo jesteś gotowy otrzymać pieniądze? A skąd nie? Ile zbudowałeś barier i ograniczeń, żeby nigdy nie otrzymać więcej pieniędzy niż uznałeś, że możesz? Jaką nadałeś im wartość, żeby tak bardzo umniejszać siebie?
A gdyby pieniądze nie stanowiły żadnego problemu – to co byś wybierał? Jakie życie i rzeczywistość byś kreował? Jaką relację Ty sam kreujesz ze swoimi pieniędzmi? Co gdyby już nigdy nie były one problemem, a zawsze wkładem? Czy je do tego zapraszasz? Jaką relację z nimi kreujesz? Jak by to było zaprosić do tej relacji więcej wdzięczności dla tych pieniędzy, które już pojawiają się w twoim życiu, bez względu na to jak duże one są? Jakby to było zaprosić tam więcej możliwości?
Jest to zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą stać się bardziej obecni z energią pieniądza i zacząć kreować własną rzeczywistość finansową:-)
Kiedy? niedziela, 5.09, godz. 11.00-18.30
czas trwania: 7,5h
inwestycja: 650 PLN
Gdzie? Centrum Terapii Naturalnych Delfin w Opolu
Wymagane zapisy- tel. 510 446 196
Zapraszamy